Ejerforeningen Ryethave

Bygningerne

Tilstandsrapporter, vedligeholdelsesplaner m.m.

Hent "Tilstands- og vedligeholdelsesrapport 2010" (PDF, 6 MB).

 

Hent ”Ryethave vedligeholdelsesplan 2011” (PDF, 47 KB).

 

Hent "Energimærke 2013" rapporten (PDF, 2,2 MB)

Vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse forestås af den enkelte ejer, dog undtaget forsynings- og afløbsledninger indtil vandret forgrening i lejligheden. Lejere bedes rette henvendelse til deres udlejer. Ved ønske om større ændringer ud over maling og tapetsering skal man først indhente bestyrelsens godkendelse.

 

Udvendig vedligeholdelse forestås af ejerforeningen. Dette gælder også opgangene.

 

Vandrør i lejlighederne

 

De nye vandrør kommer med en 10-årig gennemtærings garanti. Dette forudsætter dog, at ændringer af rør og rørføring i lejlighederne kun foretages af VVS’ere med autorisation til at arbejde med denne type rør samt er i besiddelse af certifikat til at må arbejde med disse.

 

Tilsluttes andre rørtyper risikerer vi, at de nye rør gennemtæres på få år, og Ryethave vil gøre de ansvarlige ejere erstatningsansvarlige.

 

Vi skal også understrege, at det ikke er tilladt at lægge rørene ind i væggen.

Større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser

Større vedligeholdelser og fornyelser på og omkring bygningerne bliver først igangsat efter forslag i driftsbudgettet, der skal godkendes af generalforsamlingen.

Der er i årenes forløb blevet foretaget nødvendig vedligeholdelse og ønskede fornyelser, så Ryethaves bygninger og områderne omkring disse fremstår i god og præsentabel stand.
Vedligeholdelse er kostbar, så der opfordres til, at alle værner om Ryethave.

 

Varmeforsyning

 

Bebyggelsen forsynes med varme fra Værløse Varmeværk.

Varmeåret følger foreningens regnskabsår. Der betales et månedligt à conto beløb bestemt af foreningen efter varmeværkets beregninger og prisprognoser.
Ultimo november foreligger den endelige afregning.

 

Hjælp os selv med de små ting:

Hvis der er gået en pære eller andet som er i stykker så brug APP'en som Hentes i App Store eller Google Play:

EasyFix Bolig med koden

Brugernavn:
RYE
Password:

xxx

Udleveres af administration Danmark på

Tlf. 70 20 59 57

Læs yderligere på deres hjemmeside

www.AdministrationDanmark.dk