Ejerforeningen Ryethave

Her er lidt info om renovering af Ryethave 13-11-2017 til 31-08-2018

Så starter renoveringen af vores bebyggelse, hvor vi skal have nye vandrør og stigstrenge - nederste del af faldstammerne skiftes - kloaker varmemåler - Vandmålere - nye tage på garager - fuget garager op, inikjeret nogle revner i kældervæge.

 

Renoveringen er aftalt til at foregå i perioden 13/11-2017 til 31/08-2018

 

 

 

Klik på nedestående linket

 

Byggeplads område med badeforhold samt container placering 13-11-2017 til 31/08-2018

 

 

Opstart sker mandag d. 13/11-2017 med byggeplads og opstilling af container for kælderrum som skal tømmes grunder vandrør i disse rum

 

Selve renoveringen starte d.27/11 med vandrør i kældrene bliver skiftet, dette er med opstart i kælderen i nr. 19-21, og er godt igang. arbejdet i kælderne kan tage op til 50 dage.

når vi når til at håndværkerne skal ind i opgangene forventes det at det tager ca. en uge på opgang alle 9 lejligheder.

Info følger

næste blok der gås i gang med er blok 10 nr. 23 til 27. som starter d. 02/01-2018

 

Byggeriet/projektet blev meldt færdig og klar til aflevering 31. august 2018. Siden da har der været afholdt møder i mere end 12 timer med hoved- og underentreprenører. Formålet med møderne har været dels, at få kortlagt fejl og mangler der snarest skal udbedres, samt forhandlinger om prissætningen af de ekstraarbejder der har været undervejs. Vi er kommet langt, men der udestår fortsat svære forhandlinger, og før end vi er længere med disse, kan vi ikke fastlægge byggeriets endelige pris og dermed heller ikke lukke lånet. Vi håber dog på en snarlig afslutning.

Varme

Varmen er nu endelig genetableret og vi mangler kun at få lukket kanalerne igen, så kan det næsten ikke ses at der har været lavet noget, hereafter skal rør inde I kælderene lige isoleres så er vi tilbage

 

Manglende information Vi beklager at vi ikke har kunnet levere det informations niveau vi oprindeligt havde tænkt os. Der har undervejs i byggeriet været ting vi har været nødsaget til at prioritere højere, både med hensyn til økonomi, løsninger og samarbejde. Vi har ofte ikke selv været i besiddelse af den information vi gerne så kommunikeret ud til Ryethave, og frem for at skrive dette ud, har vi kæmpet for at få gjort informationen tilgængelig. Vi har langt fra vundet alle disse kampe, og andre ting har vi af hensyn til samarbejdet ikke ønsket at kommunikere omkring før end projektet er helt afsluttet.

 

Desværre kan vi ikke på nuværende tidspunkt ikke afslutte det kommende fælleslån, da der stadig udestår nogle økonomisker sager med vores entreprenør. Bestyrelsen håber at dette snarligst kan ske således at alle kan få muligheden for at kende den endelige økonomi for de enkelte typer lejligheder,

 

Bestyrelsen vil opfordre til at hvis man kan rent økonomisk at betale fælleslånet ud privat via et realkredit lån eller på anden made selvfiniatieret.