Ejerforeningen Ryethave

Grundfond

Der blev på generalforsamlingen i 1991 hensat kr. 164.555,- til en grundfond som start på en opsparing til hjælp ved større vedligeholdelsesarbejder eller fornyelser. Grundfonden har ved afslutning af regnskabsåret pr. 30. september 2016 en kapital på kr. 1.468.329,00.-.


Beløb fra grundfonden kan kun bruges, når bestyrelsen har forelagt forslag herom på en generalforsamling, og den pågældende generalforsamling har vedtaget forslaget. Se nærmere herom i ejerforeningens regnskab.