Ejerforeningen Ryethave

Faciliteter

Selskabslokaler  UDLEJES FOR TIDEN IKKE UD

Bebyggelsen råder over et selskabslokale beliggende i nr. 51 A.

Der er for Ryethaves beboere mulighed for at leje selskabslokalet.

Henvendelse om leje rettes til ejendomskontoret.
Pris for at leje selskabslokalet er leje kr. 300 rengøring kr. 300 samt dep. kr. 200 ved afhentning af nøglen.
Lokalet kan rumme op til 30 personer til spisning. Service, bestik og opvaskemaskine forefindes.

 

OBS! På grund af dårlig lydisolering er det ikke tilladt at spille musik i selskabslokalet.

Affaldshåndtering

Almindeligt køkkenaffald skal i nedfaldsskakterne. Poser med affald skal være forsvarligt lukkede. Løse papkartoner og andet, der kan sætte sig fast i skakten, må ikke må ikke kommes i skakten, men skal anbringes i containeren til storskrald.


Containeren til storskrald står på p-plads B. Endvidere er der et indelukke ved siden af containeren, hvor storskrald over 1 meter på en led skal anbringes.

 

Det anbefales på det kraftigste at beboerne bruger Containerpladsen på Ballerupvej til deres stor affald, så det ikke belaster fællesudgifterne

 

Det koster foreningen 3.500kr. hver gang beboer smider andet affald i pap containerne. 

 

Ryethave har egen Affaldssortering.

 

Bestående af 

Byggeaffald og Sanitet skal beboer og deres håndværker selv køre på genbrugspladsen på Ballerupvej

 

Nøgle til container og storskrald (Låge til Kermitsøen) kan købes hos Viceværterne pris 100 kr.

 

Viceværternes skriv 2018

 

Se yderligere under "Bygningerne & om disse"

 

Hent Furesø kommunes brochure "Sådan sorterer du dit storskrald" her (PDF, 400 KB)

Vaskerier

Vaskerierne ligger i nr. 31 og 65. De indeholder vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere og strygeruller.

 

Vaskerierne i 31 og 65 er med Brik og her trækkes betalingen over huslejen, pr. måned.

 

Der betales i automater eller via skærmen, i vaskerierne for vask og tørring, medens strygerulle og centrifuge er gratis.
Adgang sker via briknøgle.

 

Nr. 31 & 65

Reservering af vasketid foregår via skærm på væg og sin brik (Rød / Sort) eller via www.vasketur.dk

Reservering af tørretid foregår på samme måde.

Fremgangsmåden for bestilling via skærm i vaskeriet fremkommer når man sætter sin brik op til skærmen på aflæser feltet.

 

Der er også en APP til systemet

Gå til App Store eller Google Play og hent APP'en Electrolux Vision Mobile  (Se seddel her APP for vaskerier sådan gør du )

Log ind på www.vasketur.dk med din lejligheds log in.

Vælg et af vaskerierne 31 eller 65, rul nederst på siden og klik på: Klik her for at anvende APP.

Åben APP'en på din Mobil eller Tablet, tryk på Scan QR kode.

Dit kamera startet og APP'en konfigureres.

Du kan der efter anvende APP'en til at reservere vaske og tørrer tid.

 

 

Man kan reservere vaskemaskine 2 og tørretumbler nr. 4

Maskinerne 1 og 3 er sat som chance maskiner

 

Beskrivelse af hvorledes maskinerne fungerer står på plancher i vaskerierne

 Se doserings skålene, hvor skal jeg putte hvad.

 

 Dosér vaskemidlet i henhold til anvisningen på vaskemiddelemballagen

 

Priser
Pris for at vaske i vaskerierne er ens Vaskemaskine koster xx.xx. pr vask og tørretid koster xxøre i minuttet.

Hvis man har reserveret en tid og denne ikke er opstartet efter 15min bortfalder denne og på de digitale vaskerier får man en afgift på xx.xxkr. for at have blokeret for andre.

Afregnes sammen med huslejen.
 

Åbningstider: mandag – fredag kl. 7.30 – 19.30
lørdag – søndag kl. 9.30 – 19-30

 

Tørrerum:

Der er tørrerum i alle tre vaskerier og der er et i gavlen i nr. 29. samt i nr. 55, der også har en tørretumbler med mønt indkast.

Man kan have sit vasketøj hængende i 12 timer så skal det tages ned, så der er plads til andre: Tørregårdene kan også bruges.

Kælderrum

Der hører et kælderrum til hver lejlighed beliggende i samme boligblok som lejligheden.

Leje af ekstra kælderrum

Har man behov for et ekstra kælderrum, er der mulighed for at leje et sådant. For rum med indlagt el afregnes dette med lejer, inkl. et årligt gebyr for aflæsningen.

Arealet er fra ca. 5 til 40 kvadratmeter, men store rum vil løbende, i takt med naturlig udskiftning blive delt op i flere mindre. Lejen reguleres i takt med fællesudgifterne. Man må påregne en vis ventetid, da alle rum pt. er udlejede.

Nogle kælderrum har strøm indlagt og denne koster 200kr. pr. år samt afregning efter forbrug.

Henvendelse om leje af kælderrum rettes til Administration Danmark.

Cykelkældre

Placeringen af cykelkældre er angivet på oversigtskortet. Disse rum er til udelukkende at benytte disse til cykler og barnevogne. Yderligere åbne rum og gange må naturligvis heller ikke fyldes op med andre effekter.

Nøgler til kældre

Adgang til kælderrum og vaskerier sker med en elektronisk briknøgle. Den enkelte lejlighed har tre stk. Ekstra briknøgler kan tilkøbes hos viceværterne mod en betaling på 100 kroner

Briknøglen giver kun adgang til egen kælder samt vaskeri.

Bortkomne briknøgler meldes straks til viceværterne, der så sletter dem af systemet, så misbrug undgås.

 

Parkeringspladser

 

Det henstilles, at parkeringspladser nærmest boligblokkene reserveres til den daglige parkering. 

 

Langtidsparkering og parkering af store køretøjer kan ske længst væk, som afmærket på oversigtskortet.

 

Campingvogne og trailer må kun stå hvor disse er markeret på som afmærket på oversigtskortet.

 

Motorcykler skal stå på de pladser der er special indrettet til disse, ved Parkeringsplads B. oversigtskortet.

Låsestanderne til motorcykler er med hul igennem til kæde, samt disser er støbt 90cm ned med tværstiver, således at de ikke kan trækkes op.

 

Motorcykler må ikke stå på vores stisystemer eller i kældrene.