Ejerforeningen Ryethave

Foreningen

Ejerforeningen står for løbende at sørge for at bebyggelsen er drevet og vedligeholdt fornuftigt, samt at implementere de forslag der vedtages på generalforsamlingen. De præcise rammer for ejerforeningen og bestyrelsens arbejde kan læses i vedtægterne.

 

Du kan blive klogere på bestyrelsen arbejde ved at kigge på de mange dokumenter der er at finde på vores administrators hjemmeside.

 

Du logger ind i venstre side - brugernavn og kodeord er at finde på din Betalings Service oversigt.

Kode:

Kodeord:

 

Der findes ting som referater fra generalforsamlingerne, bestyrelsens beretninger, tilstandsrapporter for bygningen, regnskaber venteliste på ekstra kælder rum og meget andet.

 

Der ophænges desuden jævnligt nyhedsbreve på opslagstavlerne i opgangene, der orientere om igangværende projekter med mere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter

 

 

 

Bestyrelsens træffetid:

Personlig henvendelse kun ved forudgående skriftlig henvendelse, gerne pr. mail.
Breve kan lægges i viceværternes brevsprække i gavlen i nr.49

Fællesudgifter

Fællesudgifter (ejerbidrag) opkræves månedsvis fra administrationen og omfatter almindelig drift af ejendommen incl. ejendommens el-forbrug, (lejlighedernes el-forbrug betales efter individuel måler for den enkelte lejlighed). Endvidere indeholder fællesudgifterne vandforbrug og en del af renovationsafgifter (storskrald).